-->
Ingliz tili Junior Series
Ingliz tili yosh kitoblari seriyalari dasturi

Inglizcha Junior Series dasturi onlayn kutubxona tizimida ishlaydi. Talabalar o'quv adabiyotlari bilan tanishib, o'quv xonasini va qiziqarli xonani bir-biriga bog'laydigan qiziqarli hikoyalarga qiziqish bildiradi.

Onlayn-kutubxona Junior series dasturi ijtimoiy muhitga taalluqli ko'plab turli mavzularga taalluqlidir. Dastur har bir fanning yuzasiga tushadi, lekin dasturning asosiy yo'nalishi talabalarning tushunish qobiliyatini, tinglash qobiliyatlarini, tanqidiy fikrlashni, akademik jihatdan o'zini ta'minlashga qobiliyatini va oxir-oqibat ingliz adabiyotini o'qish odatini rivojlantirishdan iborat.

Ushbu dastur ko'proq o'qish faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan va ingliz tilini bir vaqtning o'zida o'rganish istagan har bir kishiga taklif etiladi. Talabalar o'qish vaqtiga qarab tezroq rivojlanishi mumkin bo'lganligi uchun ushbu dastur uchun belgilangan vaqt yo'q. Biroq, kitobni o'qishga sarflangan haqiqiy vaqt har bir kitob uchun o'quv dasturida taqdim etiladi.

Talabalar quyidagi dasturga qo'shilishlari mumkin:

Dream Big Series

©2024 Concordia International